Luật sư Nguyễn Thị Thùy Linh

Luật sư NGUYỄN THỊ THUỲ LINH

Giám đốc chi nhánh Hải Phòng

 

Tel: (84) 936-424-738

Email: linh.nguyenthithuy@shl.com.vn

Luật sư Nguyễn Thị Thùy Linh là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Luật sư Nguyễn Thị Thùy Linh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với vai trò của một chuyên viên tài chính – kế toán, đồng thời là chuyên viên pháp chế cho một số công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, logistic.

 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, Luật sư Nguyễn Thị Thùy Linh chuyên sâu trong hoạt động tư vấn pháp lý cho các dự án đầu tư; giải pháp huy động vốn hiệu quả; tối ưu hóa các chi phí doanh nghiệp (chi phí thuế, nhân lực, sử dụng vốn…); tư vấn, soạn thảo và đàm phán các Hợp đồng thương mại – dịch vụ.

 

Luật sư Nguyễn Thị Thùy Linh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Tài chính và cử nhân Luật chuyên ngành Luật kinh tế.