Luật sư, Thạc sỹ Ân Thanh Sơn

Luật sư, Thạc sỹ ÂN THANH SƠN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

 

Tel: (84) 903-441-376

Email: son.anthanh@shl.com.vn

Luật sư Ân Thanh Sơn là thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Với hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc, tranh tụng, tư vấn và giảng dạy trong lĩnh vực pháp luật, kinh doanh ngân hàng và quản trị doanh nghiệp.

 

Luật sư, thạc sỹ Ân Thanh Sơn đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác thuộc nhiều lĩnh vực: trong Ngân hàng thương mại như: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Thường trực, Giám đốc Khối nghiệp vụ, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự; trong Doanh nghiệp như: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty; trong Học viện tư pháp với vai trò Giảng viên thỉnh giảng; trong công ty luật với cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên.

 

Trong quá trình công tác của mình, Luật sư Ân Thanh Sơn đã tham gia giải quyết hàng trăm vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, trong đó có những vụ án giá trị tranh chấp hàng trăm tỷ đồng; nhiều giao dịch lớn, trong đó có những giao dịch hàng ngàn tỷ đồng; là Luật sư tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp lớn; tham gia công tác nghiên cứu khoa học pháp lý với tư cách tác giả sách tham khảo trong lĩnh vực Nghề luật; tham gia với tư cách là tác giả của nhiều giáo trình đào tạo nghề Luật sư, đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.

 

Luật sư Ân Thanh Sơn tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội, Kỹ sư Kinh tế trường Đại học Hàng Hải, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Irvine (Hoa Kỳ).