Luật sư, Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Hùng

Luật sư, Thạc sỹ NGUYỄN MẠNH HÙNG

Phó Giám đốc

 

Tel: (84) 917-290-233

Email: hung.nguyenmanh@shl.com.vn

Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội với 25 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn/tổng công ty lớn như Vietnam Airlines, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Trong lĩnh vực tư vấn và quản trị doanh nghiệp, Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia xây dựng, quản lý phát triển hệ thống phân phối ở nước ngoài bao gồm các nước trong khối ASEAN, khu vực Đông Bắc Á và Bắc Mỹ; xây dựng chiến lược phát triển thị trường, quảng cáo truyền thông và chăm sóc Khách hàng, là thành viên xây dựng thương hiệu và chiến lược truyền thông thương hiệu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc nhân sự – thương mại – kế hoạch, quản lý điều hành việc xây dựng và triển khai kế hoạch, công tác quản lý và điều hành nhân sự, công tác mua sắm hàng hóa và đấu thầu thương mại để triển khai các dự án đầu tư ở nước ngoài; tư vấn trong việc xây dựng chiến lược doanh nghiệp, điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các quy chế/quy định hoạt động nội bộ doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhân sự – lao động, thương mại, quản lý dự án đảm bảo cho việc quản trị doanh nghiệp hiệu quả trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng tốt nghiệp cử nhân Luật kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội, Kỹ sư của Đại học Bách khoa Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Nothcentral (Hoa Kỳ).