Luật sư, Thạc sỹ Nguyễn Văn Đạt

Luật sư, Thạc sỹ NGUYỄN VĂN ĐẠT

 

Tel: (84) 946-424-819

Email: dat.nguyenvan@shl.com.vn

Luật sư, Thạc sỹ Nguyễn Văn Đạt là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

 

Luật sư Nguyễn Văn Đạt đã từng công tác, tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức tín dụng lớn tại Việt Nam như Công ty Kukoyo Việt Nam; Ngân hàng Thương mại Kỹ Thương, Ngân hàng Quốc Tế, Ngân hàng Tiên Phong…

 

Luật sư Nguyễn Văn Đạt có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp, hoạt động tín dụng ngân hàng; tư vấn hợp đồng; tư vấn xử lý thu hồi nợ và tranh tụng tại tòa án.

 

Luật sư Nguyễn Văn Đạt tốt nghiệp Khoa luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội; tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp; tốt nghiệp Thạc sỹ luật-Đại học Luật Hà Nội.