Luật sư, Thạc sỹ Trần Ngọc Dũng

Luật sư, Thạc sỹ TRẦN NGỌC DŨNG

 

Tel: (84) 913-216-189

Email: dungtn@micco.com.vn

Luật sư, Thạc sỹ Trần Ngọc Dũng là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

 

Với gần 40 năm công tác và đảm nhận các vị trí lãnh đạo, chủ chốt trong các doanh nghiệp Nhà nước, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực: Soạn thảo, giải quyết tranh chấp hợp đồng; tư vấn trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đấu thầu, tài chính, hành chính…

 

Luật sư, Thạc sỹ Trần Ngọc Dũng tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa chất, Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học khoa học ứng dụng và nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sỹ.