Về SH Legal

SH Legal tự hào là một hãng luật của một đội ngũ các thành viên với gần 20 năm hoạt động trong nghề luật, đã tâm huyết cùng nhau thành lập SH Legal để thực hiện Tầm nhìn, Sứ mệnhGiá trị cốt lõi của mình.