Giới thiệu

 

Được thành lập vào ngày 25/5/2015 tại Hà Nội; SH Legal là hãng luật chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, tranh tụng, và cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu về: Dân sự, Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại, Tài chính ngân hàng, Đầu tư, Bất động sản. Tiếp cận vụ việc theo tư duy đa chiều, logic và hệ thống trên cơ sở khoa học pháp lý và kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, SH Legal xây dựng, liên kết các giải pháp theo một cấu trúc phù hợp để tập trung giải quyết một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

 

 

Hoạt động của SH Legal luôn bắt đầu với cách tiếp cận từ vai trò của luật sư là bảo vệ và gia tăng giá trị cho khách hàng. Chúng tôi phát huy thế mạnh của từng thành viên trong đội ngũ luật sư, chuyên gia chuyên nghiệp của mình và kết hợp lại thành sức mạnh lớn lao của cả tổ chức để giải quyết tốt nhất các vấn đề pháp lý của khách hàng.

 

Tầm nhìn

Trở thành hãng luật chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp và tranh tụng về dân sự, kinh doanh thương mại.

Sứ mệnh

Với Khách hàng:

Cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng để gia tăng giá trị và bảo vệ tốt nhất quyền lợi, vì sự phát triển bền vững của khách hàng.

Với thành viên Công ty:

Xây dựng văn hoá hiệu quả và môi trường phát triển nghề luật chuyên nghiệp

Với Cộng đồng:

Đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng về nghề Luật sư ở Việt Nam

Gía trị cốt lõi

Kết nối các giải pháp:

Luôn tìm tòi các giải pháp pháp lý tối ưu và kết nối các giải pháp phù hợp để giải quyết tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra

Trung thực:

Luôn thực hiện giải quyết công việc với sự trung thực tuyệt đối, đảm bảo sự khách quan, công bằng trong mọi tình huống.

Trách nhiệm:

Luôn giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, giải quyết triệt để vấn đề và hướng tới hiệu quả cuối cùng.