Tư vấn Phát triển nguồn nhân lực

Những dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, phát triển nguồn lực của chúng tôi, bao gồm:  

 • Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các kỹ năng nghề luật gắn liền với hoạt động đặc thù, tính chất ngành nghề riêng của Doanh nghiệp;
 • Tổ chức các chương trình tọa đàm chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng nghề luật, kỹ năng mềm
 • Tư vấn và xây dựng văn hóa Doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng chương trình phát triển nguồn lực qua: core value, core competency
 • Tổ chức sự kiện xây dựng đội nhóm (team building).
 • Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng;
 • Kỹ năng chuyên sâu về pháp lý trong các lĩnh vực hợp đồng riêng và đặc thù của doanh nghiệp:
  • Hợp đồng mua bán hàng hóa
  • Hợp đồng mua bán hàng hóa
  • Hợp đồng dịch vụ
  • Hợp đồng dịch vụ
  • Hợp đồng bảo hiểm
  • Hợp đồng tín dụng
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
  • Hợp đồng bảo đảm 
  • Hợp đồng ủy quyền
  • Hợp đồng đầu tư vốn 
  • Hợp đồng thuê mua tài sản 
  • Hợp đồng nhượng quyền  
 • Kỹ năng quản trị rủi ro trong Doanh nghiệp
 • Kỹ năng xác lập và bảo quản chứng cứ trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp  
 • Kỹ năng tham gia vào các phương thức giải quyết tranh chấp 
 • Kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ tín dụng và giao dịch bảo đảm
 • Kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn và giải quyết tranh chấp dân sự;
 • Kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động;
 • Kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

Kỹ năng dành cho cấp nhân viên, chuyên viên, trưởng nhóm (được xây dựng chương trình theo yêu cầu)

 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả (cơ bản)  
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả (nâng cao) 
 • Kỹ năng phục vụ khách hàng (cơ bản)  
 • Kỹ năng phục vụ khách hàng (nâng cao) 
 • Kỹ năng phản hồi: kiểm tra, khen ngợi, phê bình
 • Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
 • Kỹ năng thiết lập mục tiêu và lên kế hoạch  
 • Kỹ năng quản lý dự án 
 • Kỹ năng quản lý khủng hoảng và quản lý sự thay đổi 
 • Kỹ năng làm việc đội nhóm 
 • Kỹ năng quản lý đội nhóm  
 • Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc 
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định  
 • Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn 
 • Thiết lập KPI/KRA
 • Lên kế hoạch và tổ chức công việc  
 • Quản lý, giám sát hiệu quả 
 • Đánh giá hiệu quả công việc  
 • Quản trị đội nhóm và tạo động lực 
 • Tư duy chiến lược  
 • Thuyết trình – họp báo  
 • Trả lời phỏng vấn – họp báo  
 • Lập kế hoạch bán hàng  
 • Quản trị bán hàng  
 • Truyền thông kinh doanh, chiến lược kinh doanh  
 • Kỹ năng bán hàng đỉnh cao  
 • Phục vụ và chăm sóc khách hàng VIP  
 • Nghệ thuật đàm phán  
 • Nghệ thuật trình bày và chốt bán hàng  
 • Nghệ thuật chốt bán hàng hợp đồng/mệnh giá lớn  
 • Kỹ năng bán hàng online – Telesales  
 • Phát triển kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp – cấp độ 1
 • Phát triển kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp – cấp độ 2 
 • Phát triển kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp – cấp độ 3 
 • Tác phong thanh lịch và chuyên nghiệp 
 • Quản lý và chống stress hiệu quả  
 • Tư suy sáng tạo  
 • Trí tuệ cảm xúc  
 • Phong thủy – sự đồng hành và phát triển bền vững cùng Doanh nghiệp