Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà

Luật sư NGUYỄN THỊ THU HÀ

Chánh Văn phòng

 

Tel: (84) 943-046-955

Email: ha.nguyenthithu@shl.com.vn

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà là Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

 

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà đã từng làm trưởng phòng Tổ chức – Hành chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong quá trình tham mưu, tư vấn công tác hành chính, nhân sự cho Ban giám đốc. Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà có nhiều kinh nghiệm trong quá trình tư vấn doanh nghiệp về quản trị nội bộ doanh nghiệp và tham mưu cho lãnh đạo các Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn luật nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, quản lý, đánh giá, đào tạo trong công tác nhân sự.

 

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà tốt nghiệp Khoa Luật Kinh tế của trường Đại học Luật Hà Nội, Ngoài chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ Tư pháp cấp, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà còn được Bộ tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Đấu giá viên, Quản tài viên, đã tham gia khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại.