Luật sư, Thạc sỹ Trần Thị Thu Trang

Luật sư, Thạc sỹ TRẦN THỊ THU TRANG

 

Tel: (+84) 936-668-156

Email: trang.tranthithu@shl.com.vn

Luật sư, Thạc sỹ Trần Thị Thu Trang là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

 

Luật sư Trần Thị Thu Trang có nhiều năm công tác tại doanh nghiệp và tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

 

Luật sư Trần Thị Thu Trang có nhiều kinh nghiệm trong vai trò đại diện theo ủy quyền giải quyết hàng chục vụ án tranh chấp tín dụng lớn với giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, Luật sư Trần Thị Thu Trang có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động xuất khẩu lao động, giải quyết tranh chấp, tư vấn tài chính ngân hàng và tranh tụng tại tòa án.

 

Luật sư Trần Thị Thu Trang tốt nghiệp cử nhân Luật trường Đại học Luật Hà Nội,  Thạc sỹ luật kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội.