Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang

Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN THUỲ TRANG

Giám đốc

 

Tel: (84) 904-687-988

Email: trang.nguyenthuy@shl.com.vn

Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang là Luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, hiện là cán bộ phụ trách Công tác pháp chế và kiểm soát tuân thủ pháp luật nội bộ của một Tổng Công ty Nhà nước với hơn 30 công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện khắp cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đặc biệt là tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến quản trị nội bộ trong doanh nghiệp nhà nước.

 

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang có chuyên môn sâu về các lĩnh vực đầu tư, quản lý dự án, hợp đồng, lao động, tài chính, thuế, đất đai và hình sự.

 

Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang tham gia cộng tác với Khoa Luật – Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang là tác giả của nhiều cuốn sách, bài báo khoa học đăng tải trên các Tạp chí như Tạp chí Luật học (ĐH Luật Hà Nội), Tạp chí Khoa học pháp lý (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh); Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Viện nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội); Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp), Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng nhà nước Việt Nam), Tạp chí Nghề luật (Học viện tư pháp).

 

Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang tốt nghiệp Cử nhân Luật, chuyên ngành Tư pháp – Hành chính, Thạc sỹ Luật-Chuyên ngành Hình sự, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ Luật-Chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự tại Đại học Luật Hà Nội.