Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN MINH HẰNG

Phó Chủ tịch

 

Tel: (84) 904-210-904

Email: hang.nguyenminh@shl.com.vn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc, tư vấn, tham gia tranh tụng trong lĩnh vực pháp luật. PGS.TS Nguyễn Minh Hằng là giảng viên cao cấp. Trong lĩnh vực giảng dạy, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng đã và đang tham gia giảng dạy hệ đào tạo đại học, sau đại học ở các Trường đại học như Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, Khoa Luật Đại học Ngoại thương, Khoa luật Đại học kinh tế quốc dân; Viện nhà nước và pháp luật Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh… Chủ trì, tham gia, triển khai xây dựng, thực hiện chương trình, giảng dạy hệ đào tạo nghề sau đại học cho các chức danh: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại…   

 

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng đã viết và công bố nhiều sách chuyên khảo, tham khảo trong lĩnh vực Nghề luật; là chủ biên một số giáo trình đào tạo nghề Luật sư; giáo trình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư…. hướng dẫn thành công nhiều học viên được công nhận học vị thạc sỹ, tiến sĩ luật học; tham gia nhiều Hội đồng lựa chọn, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia, cấp bộ… với tư cách là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự ở Việt Nam.

 

PGS.TS Nguyễn Minh Hằng hiện đang đảm nhiệm vị trí công tác Trưởng Khoa đào tạo Luật sư-Học viện Tư pháp; Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật;

 

PGS.TS Nguyễn Minh Hằng tốt nghiệp Cử nhân Luật kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội; Cử nhân Anh văn trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Thạc sỹ và Tiến sĩ chuyên ngành Luật dân sự tại Trường Đại học Luật Hà Nội.