Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thảo

Thạc sỹ NGUYỄN THỊ THU THẢO

Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn lực

 

Tel: (84) 937-3737-88

Email: thao.nguyenthithu@shl.com.vn

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và đào tạo, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thảo đã đảm nhiệm nhiều vị trí như Giảng viên giảng dạy các lớp đào tạo lãnh đạo quản lý, đào tạo giảng viên nội bộ; Trường phòng đào tạo kinh doanh; Giám đốc đào tạo và phát triển của các tập đoàn tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước như Prudential, PPF, Generali, Home Credit, VP Bank, Techcombank.

 

Với kinh nghiệm của mình, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thảo đã đào tạo đội ngũ lãnh đạo cấp trung và cấp cao cho các tập đoàn với hơn 300 cán bộ lãnh đạo thành công trong công việc và phát triển tổ chức.

 

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thảo tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực của tổ chức AITMA – Mỹ (The American IT & Management Association), tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ trường Đại học mở TP.HCM. Đạt chứng chỉ Associate Customer Service (LOMA-USA), chứng chỉ Certified Professional Coach (ICF – International Coach Federation), chứng chỉ ROI (ROI Institute).